KONSTPROJEKT

Mitt konstnärliga uttryck ligger närmare det tredimensionella och rumsliga och tar ofta formen av skulpturer och installationer. Min konst kan ofta ses som samhällskonst (Community Art) i formen av större projekt, delvis med en pedagogisk inriktning.

aktuellt1

TAIDEPROJEKTIT

Taiteellinen ilmaisuni on lähinnä kolmiulotteista, usein veistosten ja installaatioiden muodossa. Taiteeni on usein yhteisötaidetta, laajempien projektien muodossa ja opetussuuntauksella.

aktuellt1

ART PROJECTS

My own artistic expression leans towards the three-dimensional and the spatial and often takes the form of sculptures and installations. My art can usually be seen as community art realised as major projects, partly with an educational touch.

SPUNKT / Sonja Backlund Postadress: Kasern 14, Korsholmsesplanaden 6-8, 65100 Vasa Telefon: 050-320 1751 E-post: sonja_backlund@hotmail.com