PRESENTATION

Man kan säga att jag samlar på hantverks- och konsttekniker så som andra samlar på frimärken. Att upptäcka och förstå hur olika både mera och mindre klassiska hantverks- och konsttekniker fungerar och att hitta nya användningsområden för dessa fascinerar mig. Att kombinera skönhet, hantverk och funktionalitet är något jag strävar efter.

Jag upplever mitt jobb med formgivning och tillverkning av konsthantverksprodukter och specialbeställd utställningsrekvisita för olika institutioner som mycket inspirerande genom att det innebär ofta att hitta kreativa och lämpliga lösningar för hur olika unika objekt för utställningar och installationer kan hantverksmässigt tillverkas. (se min blogg Rapport från ateljén)

Som konstnär är jag främst inriktad på samhällskonst, ofta i projektform med en pedagogisk inriktning. Det känns meningsfullt att i min konst involvera många olika slags människor och genom konsten skapa möjligheter till diskussion kring frågor som känns viktiga för deltagarna. Att fånga andra människors idéer och tankar och skapa verktyg att tillsammans med dem visualisera dessa. (se också mera info om mitt projekt Konstkick)

Jag är utbildad scenograf vid Saint Martins College of Art and Design i London och bildkonstmagister från Konstindustriella Högskolan i Helsingfors. Jag har jobbat inom området sedan 1994 och Spunkt är min registrerade firma. För information om nu aktuella projekt, vänligen klicka på pilen nedan.

Galleri
Curriculum Vitae

aktuellt1

ESITTELY

Voisi sanoa että keräilen käsityö- ja taidetekniikoita kuten jotkut keräilevät postimerkkejä. Perinteisten käsityö- ja taidetekniikkojen ymmärtäminen ja uusien soveltamisalueiden etsiminen kiehtoo minua. Pyrin yhdistämään kauneutta, käsityötä ja toimivuutta.

Käsityötuotteiden ja näyttelyjen erikoislavasteiden muotoilu- ja valmistustyötä eri instituutioille koen hyvin innoittavana, sillä usein työ vaatii luovia ja sovellettuja ratkaisuja uniikkilaitteiden ja -installaatioiden valmistamisessa käsityön muodossa.

Taiteilijana olen pääasiassa suuntautunut yhteisötaiteeseen, usein projektimuodossa ja opetusmielessä. Koen taiteessani mielekkääksi erilaisten ihmisten kohtaamisen ja pyrin taiteen kautta mahdollistamaan osaanottajille tärkeisiin aiheisiin keskittyvää keskustelua.

Olen kouluttautunut lavastajaksi Lontoon Saint Martins College of Art and Designissä, ja taiteen maisteriksi Helsingin Taideteollisessa Korkeakoulussa. Olen työskennellyt tällä alueella vuodesta 1994.

Galleria
Curriculum Vitae

aktuellt1

PRESENTATION

It could be said that I collect handicraft and art techniques just as others collect stamps. Discovering and understanding the function of more or less classical techniques and finding new applications for these fascinates me. I strive to combine beauty, handicrafts and functionality.

I find great inspiration in designing and producing works of arts and crafts as well as customized exhibition props for various establishments, as it often involves finding creative and individualized solutions to develop unique objects for exhibitions and installations.

As an artist I mainly focus on community art, often in project form with an educational touch. I find it meaningful to involve many different kinds of people in my art and thereby create an opportunity for discussions around issues they find important; to capture other people’s ideas and thoughts and to design tools to visualise these together.

I was trained in scenograhy at Saint Martins College of Art and Design in London and have an MA in Visual Culture from the University of Art and Design Helsinki. I have practiced in the field since 1994 and Spunkt is my registered company.

Gallery
Curriculum Vitae

SPUNKT / Sonja Backlund Postadress: Kasern 14, Korsholmsesplanaden 6-8, 65100 Vasa Telefon: 050-320 1751 E-post: sonja_backlund@hotmail.com